Desktop

Full page skin

Novi format koji je dobar za awareness i product revealove.

Specifikacije

Format je pogodan za awarness zbog svoje veličine i visoke vidljivosti na portalu, a i performance budući je prosječni zabilježeni CTR na strani medija oko 1%. Prosječni CTR je informativnog karaktera i nije garancija budući on ovisi o komunikaciji i ponudi koja se komunicira. Atraktivnost formata je povećana budući se korisnikovom interakcijom pokazivača na portalu događa i interakcija na oglasnom formatu kao što možete vidjeti kroz preview na portalu 24sata.

Upute i safe zone.

Format:

Background i foreground image (1920x1080px, jpeg), 500px vidljivo od vrha

Cijena:

450,00 / CPM

Težina:

do ukupno 600 KB

Tracking:

Impresija, active view, screen time, landing klik

Prosječni CTR:

1.2%

Prosječna vidljivost:

>80%

Namjena:

Awareness, performance

Model zakupa:

Direktni zakup, Programmatic Guaranteed