Sve

Pre-roll

Video prije videa

Specifikacije

Instream video format dostupan na desktopu i mobile-u, odličan za brand awareness i performance. Uz korištenje ove high-impact video reklame u trajanju do 30 sekundi dolazite do “unreacheables” dijela publike; 25% populacije u Hrvatskoj u dobi od 15 do 64 koji gledaju TV 19 minuta dnevno, a online provode 4 sata i 2 minute (Ipsos, Brand Puls 2021.). Komunicirajte ključne poruke brenda pre-rollom na online kanalima 24sata jer njih mjesečno prati 76% korisnika interneta u Hrvatskoj.

Format:

mp4, 16:9 video, do 30 sekundi

Cijena:

150,00 / CPM

Težina:

do 20 MB

Tracking:

Impresija, kvartili, landing klik

Prosječni CTR:

0.8%

Namjena:

Awareness, performance

Model zakupa:

Direktni zakup, Programmatic Guaranteed, Programmatic preferred